Aktuality

Sexistický kix sa zapojil do medzinárodnej ankety The Lazy Marketing International Award 2019

Stereotypy, sexualizácia a objektivizácia ľudských tiel, rodová segmentácia produktov...

Takéto sexistické prvky posilňujúce nerovnosť medzi mužmi a ženami by už v roku 2020 naozaj nemali byť súčasťou marketingových stratégií, a preto ich treba pranierovať. Je dôležité, aby si zadávatelia reklamy uvedomovali svoju spoločenskú zodpovednosť a škodlivé dôsledky „lenivého“, teda nenápaditého marketingu, ktorý volí zdanlivo najjednoduchšiu cestu a na svoje ciele zneužíva sexizmus.

Sexistický kix vyhlásil výsledky štvrtého ročníka anticeny

Odborná porota rozhodla o anticene pre tri z nominovaných reklám. Rovnaký priestor preto dostali aj výsledky hlasovania verejnosti o najsexistickejších vizuáloch. Novinkou vo štvrtom ročníku bolo udelenie uznania spoločnosti Harmony (patriacej pod nadnárodnú spoločnosť SHP Group) za vytvorenie reklamy prekonávajúcej rodové stereotypy.

Sexistický kix spúšťa hlasovanie štvrtého ročníka anticeny

Verejnosť do anticeny Sexistický kix poslala tento rok 86 reklám. Oddnes začnú ľudia hlasovať o tom, ktorá z nich si vyslúži anticenu.

(Bratislava 14. októbra) Verejnosť môže aj tento rok hlasovať o tom, ktoré z nominovaných reklám na anticenu považuje za najsexistickejšie. O anticene bude okrem verejnosti počas októbra rozhodovať aj odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (28. novembra 2019).

Otvorený list pre Tefal

Vážený pán Bučko,

dovoľujeme si ako občianska iniciatíva Sexistický kix zareagovať na Vami prezentovanú reklamu (pozri príloha) na sociálnych sieťach, ktorú sme zaznamenali na Vašej facebookovej stránke počas veľkonočných sviatkov, konkrétne dňa 22. apríla 2019.

Poznáme sexistické kixy roka

V treťom ročníku anticeny Sexistický kix označila odborná porota za najsexistickejšiu reklamu firmy Klenoty Aurum a široká verejnosť zasa reklamu spoločnosti RV Trailer.

Hlasovanie tretieho ročníka Sexistického kixu je spustené

Sexistický kix uzatvoril nominačnú fázu s doposiaľ najvyšším počtom neetických a diskriminačných reklám. Verejnosť poslala do tretieho ročníka až 112 vizuálov. Dnes ľudia začnú v hlasovaní rozhodovať o tom, ktorá reklama si zaslúži anticenu.

(Bratislava, 6. novembra) Verejnosť oddnes môže hlasovať v anticene Sexistický kix a rozhodnúť, ktoré z nominovaných reklám považuje za najsexistickejšie. Oproti minulým ročníkom je v tohtoročnej anticene na výber až 112 reklám, čo je rekordný počet.

Otvorený list pre Rádio Anténa Rock

Rádio Anténa Rock,

týmto otvoreným listom reagujeme na súťaž, ktorou propagujete svoje rádio a v ktorej žiadate ženy, aby vám poslali fotografie svojich dekoltov. Domnievame sa, že táto forma propagácie nebola šťastne zvolená a v konečnom dôsledku vyznieva dehonestujúco najmä voči ženám, v neposlednom rade však aj voči mužom. Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie marketingovej komunikácie a najmä o zváženie možnosti súťaž čo najskôr ukončiť.

Sexistický kix – vyhlásenie výsledkov anticeny

BRATISLAVA, 30.5.2017 Vyvrcholenie druhého ročníka anticeny za najsexistickejšiu reklamu roka Sexistický kix sa blíži. Výsledky hlasovania verejnosti a rozhodnutia poroty zverejní Aliancia žien – Cesta späť na tlačovej konferencii 2. júna o 11. hodine. Vyhlásenie prebehne v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti a sprevádzať ním bude moderátorka Kristína Farkašová. V ten istý deň uverejní Aliancia žien – Cesta späť výsledky aj na webovej stránke sexistickykix.sk.

Stránky

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550