www.cistici.sk

www.cistici.sk

Nominoval/a: Michaela P.

Sexualizované vyobrazenie ženy podčiarknuté dvojzmyselným sloganom nemá žiadnu obsahovú súvislosť s propagovanou službou autoumyvárne. Slúži na pritiahnutie pozornosti mužov, pričom nielen odráža, ale zároveň aj reprodukuje rodovo stereotypné očakávania, že starostlivosť o auto je primárne záležitosťou mužov. Reklama bezdôvodne propaguje dané služby ako rodovo špecifické, t. j. služby pre mužov, pričom úplne ignoruje zákazníčky ženy. Zároveň použitý vizuál a slogan štylizujú ženu a jej telo do pornofikovaného výjavu, čím propagované služby stotožňujú s ponukou erotických salónov. Reklama je tak nielen znevažujúca voči ženám, najmä voči potencionálnym zákazníčkam, ale aj zavádzajúca voči mužom, ktorých naviac degraduje na tvory ľahko ovládateľné sexuálnym pudom – a to aj pri výbere služieb, ktoré so sexualitou nijako nesúvisia.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550