O sexistickej reklame

Čo je sexistická reklama a aké su jej dopady na spoločnosť? Ako rozpoznať sexizmus a ako proti nemu bojovať?

Ako rozpoznať sexistickú reklamu

Sexistická reklama obsahuje zobrazenia, ktoré ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe rodu, a to najmä používaním stereotypných obrazov a spredmetňovaním žien a mužov. Sú to prevažne ženské telá, ktoré bývajú zneužívané ako objekt na pritiahnutie pozornosti.

Ako nás ovplyvňuje sexizmus v reklame?

Obrazy žien a mužov, resp. reprezentácie ženskosti a mužskosti sú súčasťou väčšiny reklám. Postavenie a vnímanie žien a mužov v spoločnosti úzko súvisí so spôsobom, akým ich prezentujú reklamné odkazy.

Sexizmus v každodennom živote

Sexizmus vo verejnom priestore nie je len o reklame. Na verejnosti má aj podobu obťažovania, pokrikovania a narúšania osobného priestoru žien, čo je často v príkrom rozpore s ich ľudským právom na súkromie a telesnú integritu.

Čo robiť so sexistickou reklamou?

Ak vo svojom okolí natrafíte na sexistickú reklamu, máte niekoľko možností, ako na ňu zareagovať. Nech už využijete ktorúkoľvek z týchto ciest, v každom prípade prispejete svojou trochou k etickejšiemu reklamnému prostrediu, ktoré neposilňuje rodové stereotypy.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550