Pridať nomináciu

Stretli ste sa so sexistickou reklamou? Spočítajte jej to. Nominujte ju do Sexistického kixu.
Alebo ste našli pozitívny príklad reklamnej tvorby? Pošlite nám ho. Ukážeme firmám, ako vyzerá etická reklama.
Nahrajte fotografiu alebo snímku obrazovky z počítača. V prípade videa alebo internetového obsahu zadajte adresu odkazu.
Vyberte prvok sexistickej reklamy (aspoň jeden), ktorý podľa vás nominácia obsahuje.
Prečo túto reklamu považujete za sexistickú alebo za pozitívny príklad?
Začnite písať a systém vám ponúkne na výber z uložených zdrojov s najlepšou zhodou. Pokiaľ sa žiadna zhoda nenájde, systém vytvorí nový zdroj.

Kedy a kde ste nomináciu videli?

Napr. 26.10.2020
Ak chcete byť informovaná/ý o stave nominácie, zadajte vašu kontaktnú emailovu adresu. Upozornenie: Uisťujeme vás, že uvedenú emailovú adresu použijeme iba pre potreby vzájomnej komunikácie týkajúcej sa výlučne vašej nominácie. Vaše údaje nikdy nepredáme a ani ináč neposkytneme tretej strane.

Vertical Tabs