Poznáme najsexistickejšie kixy štvrtého ročníka anticeny

Po prvý raz aj ocenenie za pozitívny príklad reklamnej praxe

SEXISTICKÝ KIX ROKU 2019

Rozhodnutie odbornej poroty

Fitinn Fitness Slovakia

V dobe, keď poruchy príjmu potravy ako anorexia a bulímia patria medzi duševné poruchy s najväčšou úmrtnosťou, je nezodpovedné a kontraproduktívne vo verejnom priestore využívať v komunikácii bodyshaming. Hlbšie informácie o tomto závažnom probléme poskytuje projekt Chuť žiť zameraný na prevenciu porúch príjmu potravy.
Róbert Slovák
zakladateľ reklamnej agentúry Róbert Slovák a jeho priatelia a člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Sunar

Reklama naznačuje, že žena, ktorá porodila si už nemôže obliecť bikiny, teda cítiť sa príťažlivo. Takéto vyjadrenie považujem voči ženám matkám za neúctivé a ponižujúce.
Eva Tiko Rajčáková
výkonná riaditeľka Rady pre reklamu

Hornbach

Spredmetňovanie, rodové stereotypy, sexualizácia, mýtus krasy v jednej kampani od veľkej značky, ktorá je navyše známa svojou obvykle kvalitnou komunikáciou je o to väčší prešľap.
Martin Woska
prezident združenia tvorivých pracovníkov v reklame Art Directors Club a spolumajiteľ reklamnej agentúry Triad

Kompletné výsledky hlasovania verejnosti

 428 Hlasov

Domestos

 374 Hlasov

Sunar

 372 Hlasov

Solvina

 366 Hlasov

Go-dany

 326 Hlasov

sector.sk

 310 Hlasov

Čurbes

 295 Hlasov

Breno

 275 Hlasov

TEFAL

 271 Hlasov

Idelyn

 244 Hlasov

Alza

 230 Hlasov

JANE

 170 Hlasov

Frais

 164 Hlasov

S deťmi

 149 Hlasov

Anwell

 146 Hlasov

Rocker.sk

 144 Hlasov

MČ Rača

 105 Hlasov

Panthenol

 103 Hlasov

My shirt

Pozitívny príklad reklamnej praxe


V roku 2019 vyzdvihol tím Sexistického kixu aj pozitívny príklad kampane zadávateľa z kategórie Pozitívne príklady

Harmony - Jeden by nemal robiť všetko

Harmony

Nominoval/a:
Kde videné: 
Internet

"Oceňujeme prístup k tvorbe reklamy, ktorý pracuje s myšlienkou využiť na prezentáciu produktov antisexistickú komunikáciu presadzujúcu rodovú rovnosť. Kampaň považujeme za pozitívny príklad, ako prispievať k etickejšiemu reklamnému prostrediu bez sexistického smogu." Diana Gregorová, spoluorganizátorka Sexistického kixu

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550