Poznáme najsexistickejšie kixy roka

Tím Sexistického kixu odovzdal už po tretíkrát anticenu za najsexistickejšie 
reklamy. Spomedzi 112 nominovaných reklám ich vybrali odborná porota a 
široká verejnosť. Do verejného hlasovania sa zapojilo takmer 1 400 ľudí 
– rozdali viac ako 20 000 dislajkov, ktorými vyjadrili svoj nesúhlas so 
sexistickou reklamou.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.

Sexistický kix roku 2018

Rozhodnutie odbornej poroty

Klenoty Aurum

Klenoty Aurum - séria v sebe spája tie najprimitívnejšie rodové stereotypy a využívanie vulgarizmov ako "ozvláštňujúceho" prvku s úplnou dehonestáciou vzťahu medzi ženami a mužmi; prezentovať predajnosť a kúpiteľnosť vzťahu ako niečo samozrejmé a navyše vtipné považujem za priam spoločensky nebezpečné; ide o normalizáciu asymetrie vo vzťahu; na Patrónke v BA sa takýto bilbord obzvlášť absurdne ocitol nad pútačom MŠ www.duhovaskolka.sk.
Jana Cviková
Rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka

Sexistický kix roku 2018

Hlasovanie verejnosti

RV TRAILER s.r.o

 653 Hlasov
RV TRAILER s.r.o – reklama účelovo využíva časť ženského tela (fragmentáciu), bez súvisu s produktom. V spojení s headlinom je vizuál dvojzmyselný, vulgárny a voči ženám ponižujúci. Samotný koncept danej reklamy ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a uvedené spojenie vizuálu a headlinu porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti.
Eva Tiko Rajčáková
Výkonná riaditeľka Rady pre reklamu

Kompletné výsledky hlasovania verejnosti

 421 Hlasov

UltraCare

 410 Hlasov

SOUDAL

 356 Hlasov

Alfapro

 269 Hlasov

Floril

 266 Hlasov

Heatin

 261 Hlasov

Bernard

 224 Hlasov

Unique

 211 Hlasov

Idelyn

 206 Hlasov

ADLO

 186 Hlasov

HAMA

 173 Hlasov

FIT PLUS

 144 Hlasov

ELBEA

 141 Hlasov

SND

 129 Hlasov

Elander

 96 Hlasov

Koun

 90 Hlasov

Lidl

 88 Hlasov

Mattel

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550