Aktuality

Sexistický blud - prehľad nominácií pilotného ročníka

Nie náhodou sme spustili hlasovanie na MDŽ. Práve tento deň mnohí politici zneužívajú na sebaprezentáciu a získanie si voličiek. Opomínajú tak jeho skutočný význam, ktorým je boj za práva žien. Namiesto prázdnych vinšov chceme, aby prehodnotili spôsob vyjadrovania na adresu žien a prestali používať sexistický jazyk.

Je tento blud "dosť" sexistický?

Pri viacerých nomináciách, ktoré sa v Sexistickom blude ocitli, sú dôvody ich zaradenia jasné na prvý pohľad, pri niektorých vznikajú diskusie, či sem naozaj patria. Sexistický blud je rovnako ako anticena Sexistický kix postavená na participácii verejnosti. Verejnosť nám posiela nominácie a svojimi hlasmi rozhoduje o tom, čo považuje za najsexistickejšie. Anticenu sme vytvorili ako priestor na diskusiu o podobách sexizmu, jeho hraniciach a nuansách. Je dôležité, aby v nej dostali priestor aj výroky, v ktorých nie je znevažovanie na základe rodu či pohlavia prvoplánové.

Sexistický blud - anticena za najsexistickejší výrok

Ktorý blud je podľa vás najsexistickejší? Hlasujte priamo v albume.
Nie náhodou spúšťame hlasovanie na MDŽ. Práve tento deň mnohí politici zneužívajú na sebaprezentáciu a získanie si voličiek. Opomínajú tak jeho skutočný význam, ktorým je boj za práva žien. Namiesto prázdnych vinšov chceme, aby prehodnotili spôsob vyjadrovania na adresu žien a prestali používať sexistický jazyk.

Blog: Sexizmy z úst politikov kontaminujú verejný priestor. Je čas zlepšiť politickú kultúru

Je známe, že Slovensko sa nemôže pýšiť práve vysokou politickou kultúrou. Ale menej sa hovorí o tom, ako veľmi je naša politika machistická a sexistická. Keďže si v rámci iniciatívy Sexistický kix dlhodobo všímame, že verejný a obzvlášť politický priestor je plný sexizmov, vyzvali sme verejnosť, aby nám posielala výroky, ktoré znevažujú ľudí na základe rodu.

Nová anticena Sexistický blud je spustená

Iniciatíva, ktorá už šesť rokov organizuje Sexistický kix, spustila novú anticenu Sexistický blud. Verejnosť môže tentokrát hlasovať za mizogýnne či stereotypné výroky.
 

Sexistický kix otvára už piaty ročník anticeny, oddnes možno nominovať sexistické reklamy

Iniciatíva Sexistický kix otvorila fázu nominácií sexistických reklám. Verejnosť má možnosť nominovať vizuály so sexistickými prvkami.

(Bratislava 30. júla) Piaty ročník anticeny Sexistický kix je otvorený. Ktokoľvek môže počas nominačnej fázy posielať reklamy, ktoré považuje za neetické a znevažujúce na základe rodu. Prihlasovanie vizuálov obsahujúcich sexizmus je možné prostredníctvom formulára na webovej stránke anticeny.

Sexistický kix sa zapojil do medzinárodnej ankety The Lazy Marketing International Award 2019

Stereotypy, sexualizácia a objektivizácia ľudských tiel, rodová segmentácia produktov...

Takéto sexistické prvky posilňujúce nerovnosť medzi mužmi a ženami by už v roku 2020 naozaj nemali byť súčasťou marketingových stratégií, a preto ich treba pranierovať. Je dôležité, aby si zadávatelia reklamy uvedomovali svoju spoločenskú zodpovednosť a škodlivé dôsledky „lenivého“, teda nenápaditého marketingu, ktorý volí zdanlivo najjednoduchšiu cestu a na svoje ciele zneužíva sexizmus.

Stránky

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550