Aktuality

Nová anticena Sexistický blud je spustená

Iniciatíva, ktorá už šesť rokov organizuje Sexistický kix, spustila novú anticenu Sexistický blud. Verejnosť môže tentokrát hlasovať za mizogýnne či stereotypné výroky.
 

Sexistický kix otvára už piaty ročník anticeny, oddnes možno nominovať sexistické reklamy

Iniciatíva Sexistický kix otvorila fázu nominácií sexistických reklám. Verejnosť má možnosť nominovať vizuály so sexistickými prvkami.

(Bratislava 30. júla) Piaty ročník anticeny Sexistický kix je otvorený. Ktokoľvek môže počas nominačnej fázy posielať reklamy, ktoré považuje za neetické a znevažujúce na základe rodu. Prihlasovanie vizuálov obsahujúcich sexizmus je možné prostredníctvom formulára na webovej stránke anticeny.

Sexistický kix sa zapojil do medzinárodnej ankety The Lazy Marketing International Award 2019

Stereotypy, sexualizácia a objektivizácia ľudských tiel, rodová segmentácia produktov...

Takéto sexistické prvky posilňujúce nerovnosť medzi mužmi a ženami by už v roku 2020 naozaj nemali byť súčasťou marketingových stratégií, a preto ich treba pranierovať. Je dôležité, aby si zadávatelia reklamy uvedomovali svoju spoločenskú zodpovednosť a škodlivé dôsledky „lenivého“, teda nenápaditého marketingu, ktorý volí zdanlivo najjednoduchšiu cestu a na svoje ciele zneužíva sexizmus.

Sexistický kix vyhlásil výsledky štvrtého ročníka anticeny

Odborná porota rozhodla o anticene pre tri z nominovaných reklám. Rovnaký priestor preto dostali aj výsledky hlasovania verejnosti o najsexistickejších vizuáloch. Novinkou vo štvrtom ročníku bolo udelenie uznania spoločnosti Harmony (patriacej pod nadnárodnú spoločnosť SHP Group) za vytvorenie reklamy prekonávajúcej rodové stereotypy.

Sexistický kix spúšťa hlasovanie štvrtého ročníka anticeny

Verejnosť do anticeny Sexistický kix poslala tento rok 86 reklám. Oddnes začnú ľudia hlasovať o tom, ktorá z nich si vyslúži anticenu.

(Bratislava 14. októbra) Verejnosť môže aj tento rok hlasovať o tom, ktoré z nominovaných reklám na anticenu považuje za najsexistickejšie. O anticene bude okrem verejnosti počas októbra rozhodovať aj odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (28. novembra 2019).

Otvorený list pre Tefal

Vážený pán Bučko,

dovoľujeme si ako občianska iniciatíva Sexistický kix zareagovať na Vami prezentovanú reklamu (pozri príloha) na sociálnych sieťach, ktorú sme zaznamenali na Vašej facebookovej stránke počas veľkonočných sviatkov, konkrétne dňa 22. apríla 2019.

Poznáme sexistické kixy roka

V treťom ročníku anticeny Sexistický kix označila odborná porota za najsexistickejšiu reklamu firmy Klenoty Aurum a široká verejnosť zasa reklamu spoločnosti RV Trailer.

Hlasovanie tretieho ročníka Sexistického kixu je spustené

Sexistický kix uzatvoril nominačnú fázu s doposiaľ najvyšším počtom neetických a diskriminačných reklám. Verejnosť poslala do tretieho ročníka až 112 vizuálov. Dnes ľudia začnú v hlasovaní rozhodovať o tom, ktorá reklama si zaslúži anticenu.

(Bratislava, 6. novembra) Verejnosť oddnes môže hlasovať v anticene Sexistický kix a rozhodnúť, ktoré z nominovaných reklám považuje za najsexistickejšie. Oproti minulým ročníkom je v tohtoročnej anticene na výber až 112 reklám, čo je rekordný počet.

Stránky

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550