Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Iniciatíva Sexistický kix analyzovala nástroje na odstraňovanie sexistickej reklamy a hneď ich aj otestovala

Iniciatíva Sexistický kix publikovala analýzu legislatívnych a inštitucionálnych mechanizmov na regulovanie sexistickej reklamy. V rámci testovania dostupných nástrojov podala úspešný podnet Rade pre reklamu. Verejnosti odporúča, aby sa neváhala obrátiť na zodpovedné inštitúcie a pomohla vytvárať verejný priestor bez sexizmu.

(Bratislava 27. decembra 2022) Napriek tomu, že iniciatíva Sexistický kix ešte oficiálne ani nespustila ďalší ročník anticeny za najsexistickejšiu reklamu, verejnosť stihla cez sociálne siete za posledný rok nominovať takmer 90 reklám. Toto vysoké číslo ukazuje, že sexistická reklama, teda reklama, ktorá obsahuje ponižujúce, zosmiešňujúce alebo znevažujúce zobrazenia ľudí na základe rodu, zostáva na Slovensku aj naďalej problémom.

Členky iniciatívy sa tento rok zamerali na mapovanie mechanizmov, ktoré sexistickú reklamu regulujú a môžu pomôcť pri jej odstraňovaní z verejného priestoru. V rámci testovania existujúcich nástrojov poslali podnet na preverenie reklamy spoločnosti UMYJEME TOP, s. r. o. Rade pre reklamu (RPR), ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy. Upozornenie na sexistickú reklamu, ktorá sa objavila na plagátoch a niekoľkých bilbordoch v meste Žilina, prišlo iniciatíve z radov verejnosti podporujúcej aktivity Sexistického kixu. Arbitrážna komisia RPR, ktorá posudzuje etickosť reklamy, vydala pozitívny Arbitrážny nález, ktorý potvrdil, že táto reklama je skutočne v rozpore so slušnosťou. „Zobrazenie modelky, spôsobom, ktorý si zvolil zadávateľ, je neopodstatnené, účelové a sexistické, nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu upratovacích služieb. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné,“ uviedla Arbitrážna komisia vo svojom rozhodnutí a vyzvala zadávateľa, aby danú reklamu zmenil, resp. zamedzil jej ďalšie šírenie.

Publikácia Bez sexizmu v reklame. Analýza legislatívnych a inštitucionálnych mechanizmov, ktorú vydalo občianske združenie Bez sexizmu, mapuje dostupné možnosti, ako postupovať proti sexistickej reklame na Slovensku. Z analýzy vyplynulo, že verejnosť pri nahlasovaní sexistickej reklamy využíva najčastejšie možnosť nominácie na anticenu Sexistický kix. Naopak, podávanie podnetov na preverenie štátnym regulačným alebo samoregulačným orgánom verejnosť využíva menej často. Ak sa chceme zbaviť sexizmu v reklame, samotná anticena k tomu nestačí. Povzbudzujeme preto verejnosť, aby využila existujúce nástroje a nahlasovala sexistické reklamy na zodpovedné inštitúcie. Aj to pomôže vyvinúť tlak na reklamných zadávateľov, aby sa prezentovali eticky a zodpovedne. Sexizmus je prežitok, ktorý v 21. storočí nemá svoje miesto,“ vyjadrila sa Jitka Dvořáková, predsedníčka OZ Bez sexizmu, ktoré vzniklo z  iniciatívy Sexistický kix.

Zverejnenie publikácie sprevádza séria informačných príspevkov na sociálnych sieťach, ktorá pomáha verejnosti zorientovať sa v týchto mechanizmoch a využiť ich.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu:

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov