Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

O nás

O Sexistickom kixe

Anticena Sexistický kix kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Jej cieľom je povzbudzovať širokú verejnosť, ako aj ľudí zapojených do reklamnej tvorby ku kritickému, rodovo kompetentnému nazeraniu na rozpory reklamného sveta a každodennej reality. Projekt Sexistický kix poukazuje na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k znevýhodňovaniu žien a posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti.

Zámerom anticeny však nie je pranierovať zadávateľov, ale ich neetické reklamy. Ten istý zadávateľ môže mať zároveň reklamnú kampaň bez sexistického obsahu alebo sa správať ekologicky a nediskriminačne k svojim zamestnankyniam a zamestnancom i potenciálnej klientele.

Anticena Sexistický kix zároveň vytvára priestor, v ktorom sa ženy a muži môžu ohradiť proti sexizmu i rodovo podmienenej diskriminácii a hovoriť o ich dôsledkoch. Chce prispieť k iniciovaniu zmien nielen v reklamnej praxi, ale aj v našich každodenných životoch.

O občianskom združení Bez sexizmu

Občianske združenie Bez sexizmu vzniklo v roku 2021, aby podporilo ľudské a ženské práva a rodovú rovnosť na Slovensku. Jeho cieľom je podnecovať spoločenskú diskusiu, scitlivovať verejnosť na problematiku sexizmu a diskriminácie na základe rodu a pohlavia, ako aj prispieť k posilňovaniu rodovej rovnosti.

Bez sexizmu vzniklo formalizovaním iniciatívy Sexistický kix, ktorá realizuje rovnomennú anticenu za najsexistickejšiu reklamu vo verejnom priestore na Slovensku. Združenie zároveň udeľuje anticenu Sexistický blud, ktorá upozorňuje na sexistické výroky osobností verejného života a aj pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu, ktorého cieľom je podporiť spoločensky zodpovedných zadávateľov a reklamy búrajúce rodové stereotypy.

Kontaktné údaje

Názov: Bez sexizmu

Korešpondenčná adresa: Šalviová 36, 821 01 Bratislava

IČO: 53709861

DIČ: 2121509863

emailový kontakt: info@bezsexizmu.sk

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov