Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Pravidlá Sexistického kixu

Do hlasovania o anticenu môžu byť zaradené reklamy, ktoré obsahujú aspoň jeden zo sexistických prvkov. Viac o sexistickej reklame sa dočítate v texte Ako rozpoznať sexistickú reklamu. Na web zbierame aj nominácie pozitívnych príkladov reklamnej praxe, tieto sú však nesúťažné.

Nominovať môžete akékoľvek typy reklám – vonkajšie, internetové, televízne, rozhlasové, printové, propagačné materiály a pod. Stačí poslať print screen, fotografiu či link na reklamu.

Nominácie môžete zasielať prostredníctvom webového formulára (ak je stránka v danom čase vo fáze nominácií) alebo celoročne na FB stránku Sexistického kixu či na email info@sexistickykix.sk. Ak bude reklama nominovaná mimo nominačnej fázy, bude zaradená do nasledujúceho ročníka.

Medzi nominácie prijímame aktuálne reklamy nájdené v čase od ukončenia predchádzajúceho ročníka. Ak bola niektorá reklama zaradená v predošlom ročníku, nemôže byť znova nominovaná do nasledujúceho ročníka. Reklamy, ktoré pretrvávajú vo verejnom priestore dlhodobo, môžu byť nominované v každom druhom ročníku.

Nominovať môžete reklamy, ktoré sa zameriavajú na publikum na Slovensku a/alebo tie, ktoré propagujú produkty slovenských firiem.

Zaslané reklamy budú do hlasovania zaradené na základe schválenia webovými administrátorkami. Toto rozhodnutie nebude trvať dlhšie ako týždeň.

Ak bude nominovaná reklama z hľadiska sexizmu nejednoznačná alebo sa bude pohybovať na hrane, zaradíme ju do hlasovania o anticene. Verejnosť sa tak môže k reklame vyjadriť svojím hlasom. 

O anticene rozhoduje verejnosť hlasovaním na webových stránkach, ako aj odborná porota zložená z expertiek a expertov na marketing a rodovú problematiku.

Držiteľom anticeny je vždy zadávateľ reklamy, nie reklamná agentúra ani tvorcovia reklamy.

Nominované reklamy na webe preznačujeme, aby sme sa nepodieľali na ich ďalšom šírení. Prečiarknutím zároveň vyjadrujeme svoj postoj k danej reklame.

Reklamní zadávatelia, ktorí získajú prvé tri miesta v hlasovaní verejnosti a poroty o anticene, budú o tejto skutočnosti informovaní.

V priebehu hlasovania možno udeliť maximálne jeden hlas každej z nominovaných reklám. Po odoslaní hlasov sa už hlasovanie nedá zopakovať.

Pravidlá Sexistického kixu sa môžu modifikovať s ohľadom na cieľ anticeny.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov