Aktuality

Sexistický kix otvára už piaty ročník anticeny, oddnes možno nominovať sexistické reklamy

Iniciatíva Sexistický kix otvorila fázu nominácií sexistických reklám. Verejnosť má možnosť nominovať vizuály so sexistickými prvkami.

(Bratislava 30. júla) Piaty ročník anticeny Sexistický kix je otvorený. Ktokoľvek môže počas nominačnej fázy posielať reklamy, ktoré považuje za neetické a znevažujúce na základe rodu. Prihlasovanie vizuálov obsahujúcich sexizmus je možné prostredníctvom formulára na webovej stránke anticeny.

Sexistický kix sa zapojil do medzinárodnej ankety The Lazy Marketing International Award 2019

Stereotypy, sexualizácia a objektivizácia ľudských tiel, rodová segmentácia produktov...

Takéto sexistické prvky posilňujúce nerovnosť medzi mužmi a ženami by už v roku 2020 naozaj nemali byť súčasťou marketingových stratégií, a preto ich treba pranierovať. Je dôležité, aby si zadávatelia reklamy uvedomovali svoju spoločenskú zodpovednosť a škodlivé dôsledky „lenivého“, teda nenápaditého marketingu, ktorý volí zdanlivo najjednoduchšiu cestu a na svoje ciele zneužíva sexizmus.

Sexistický kix vyhlásil výsledky štvrtého ročníka anticeny

Odborná porota rozhodla o anticene pre tri z nominovaných reklám. Rovnaký priestor preto dostali aj výsledky hlasovania verejnosti o najsexistickejších vizuáloch. Novinkou vo štvrtom ročníku bolo udelenie uznania spoločnosti Harmony (patriacej pod nadnárodnú spoločnosť SHP Group) za vytvorenie reklamy prekonávajúcej rodové stereotypy.

(Bratislava, 28. novembra) Iniciatíva Sexistický kix vyhlásila počas šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách výsledky hlasovania odbornej poroty a širokej verejnosti. Tím iniciatívy sa v tomto ročníku rozhodol udeliť aj uznanie za pozitívny príklad reklamnej praxe. Symbolické poďakovanie za príspevok k rodovej rovnosti a etickejšiemu reklamnému prostrediu odovzdal zadávateľovi, ktorý v kampani na kuchynské papierové utierky upozornil na potrebu prekonávať nespravodlivú deľbu domácich prác medzi ženami a mužmi.

Sexistický kix spúšťa hlasovanie štvrtého ročníka anticeny

Verejnosť do anticeny Sexistický kix poslala tento rok 86 reklám. Oddnes začnú ľudia hlasovať o tom, ktorá z nich si vyslúži anticenu.

(Bratislava 14. októbra) Verejnosť môže aj tento rok hlasovať o tom, ktoré z nominovaných reklám na anticenu považuje za najsexistickejšie. O anticene bude okrem verejnosti počas októbra rozhodovať aj odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (28. novembra 2019).

Otvorený list pre Tefal

Vážený pán Bučko,

dovoľujeme si ako občianska iniciatíva Sexistický kix zareagovať na Vami prezentovanú reklamu (pozri príloha) na sociálnych sieťach, ktorú sme zaznamenali na Vašej facebookovej stránke počas veľkonočných sviatkov, konkrétne dňa 22. apríla 2019.

Sexistický kix otvára štvrtý ročník anticeny

Verejnosť už môže nominovať reklamy, ktoré považuje za sexistické. Anticena bude vyhlásená koncom roka.

(Bratislava 18. apríla) Spúšťame ďalší ročník anticeny Sexistický kix. Verejnosť môže do hlasovania opäť posielať svoje nominácie, a prejaviť tak svoj postoj voči sexizmu v reklame. Iniciatíva, ktorá stojí za anticenou, poskytuje aj tento rok platformu na vyjadrenie nesúhlasu s neetickou reklamou, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Sexistické reklamy možno nominovať na webovej stránke www.sexistickykix.sk oddnes do konca septembra. O anticene bude rozhodovať verejnosť a odborná porota počas októbra tohto roku a výsledky budú vyhlásené na Medzinárodný deň odstránenia násilia na ženách (25. 11.).

Poznáme sexistické kixy roka

V treťom ročníku anticeny Sexistický kix označila odborná porota za najsexistickejšiu reklamu firmy Klenoty Aurum a široká verejnosť zasa reklamu spoločnosti RV Trailer.

(Bratislava, 4. decembra) Počas šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách udelil tím Sexistického kixu dve anticeny za najsexistickejšiu reklamu. Spomedzi 112 nominovaných reklám ich vybrali odborná porota a široká verejnosť. V hlasovaní verejnosti dostala najvyšší počet hlasov reklama na ťažné zariadenia spoločnosti TV Trailer, porota zložená z rodových a reklamných  expertiek a expertov sa zhodla na reklame firmy Klenoty Aurum.

Hlasovanie tretieho ročníka Sexistického kixu je spustené

Sexistický kix uzatvoril nominačnú fázu s doposiaľ najvyšším počtom neetických a diskriminačných reklám. Verejnosť poslala do tretieho ročníka až 112 vizuálov. Dnes ľudia začnú v hlasovaní rozhodovať o tom, ktorá reklama si zaslúži anticenu.

(Bratislava, 6. novembra) Verejnosť oddnes môže hlasovať v anticene Sexistický kix a rozhodnúť, ktoré z nominovaných reklám považuje za najsexistickejšie. Oproti minulým ročníkom je v tohtoročnej anticene na výber až 112 reklám, čo je rekordný počet.

Tretí ročník Sexistického kixu otvára nominačnú fázu

Tento rok bude už po tretíkrát udelená anticena za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku. Sexistický kix aktuálne otvára fázu zberu reklám, ktoré nominuje verejnosť.

(Bratislava 1. októbra) Sexistický kix otvára nominačnú fázu svojho tretieho ročníka. Táto anticena pranieruje neetickú reklamu, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Verejnosť môže do hlasovania posielať svoje nominácie, a vyjadriť tak odmietavý postoj voči sexistickej reklame v online aj offline prostredí. Novinkou v tomto ročníku je redizajnovaný web s prehľadným nominačným formulárom, ktorý poskytuje možnosť označiť rôzne typy sexizmu použitého v konkrétnej reklame.

Otvorený list pre Rádio Anténa Rock

Rádio Anténa Rock,

týmto otvoreným listom reagujeme na súťaž, ktorou propagujete svoje rádio a v ktorej žiadate ženy, aby vám poslali fotografie svojich dekoltov. Domnievame sa, že táto forma propagácie nebola šťastne zvolená a v konečnom dôsledku vyznieva dehonestujúco najmä voči ženám, v neposlednom rade však aj voči mužom. Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie marketingovej komunikácie a najmä o zváženie možnosti súťaž čo najskôr ukončiť.

Stránky

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550