Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Aktuality

Je tento blud "dosť" sexistický?

Pri viacerých nomináciách, ktoré sa v Sexistickom blude ocitli, sú dôvody ich zaradenia jasné na prvý pohľad, pri niektorých vznikajú diskusie, či sem naozaj patria. Sexistický blud je rovnako ako anticena Sexistický kix postavená na participácii verejnosti. Verejnosť nám posiela nominácie a svojimi hlasmi rozhoduje o tom, čo považuje za najsexistickejšie. Anticenu sme vytvorili ako priestor na diskusiu o podobách sexizmu, jeho hraniciach a nuansách.

Sexistický blud - anticena za najsexistickejší výrok

Ktorý blud je podľa vás najsexistickejší? Hlasujte priamo v albume.
Nie náhodou spúšťame hlasovanie na MDŽ. Práve tento deň mnohí politici zneužívajú na sebaprezentáciu a získanie si voličiek. Opomínajú tak jeho skutočný význam, ktorým je boj za práva žien. Namiesto prázdnych vinšov chceme, aby prehodnotili spôsob vyjadrovania na adresu žien a prestali používať sexistický jazyk.

Blog: Sexizmy z úst politikov kontaminujú verejný priestor. Je čas zlepšiť politickú kultúru

Je známe, že Slovensko sa nemôže pýšiť práve vysokou politickou kultúrou. Ale menej sa hovorí o tom, ako veľmi je naša politika machistická a sexistická. Keďže si v rámci iniciatívy Sexistický kix dlhodobo všímame, že verejný a obzvlášť politický priestor je plný sexizmov, vyzvali sme verejnosť, aby nám posielala výroky, ktoré znevažujú ľudí na základe rodu.

Nová anticena Sexistický blud je spustená

Iniciatíva, ktorá už šesť rokov organizuje Sexistický kix, spustila novú anticenu Sexistický blud. Verejnosť môže tentokrát hlasovať za mizogýnne či stereotypné výroky.

(Bratislava 8. marca) Dnes sa spúšťa pilotné hlasovanie o anticene za najsexistickejší výrok. Medzi výrokmi nominovanými verejnosťou sú citácie premiéra Igora Matoviča, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, predsedu parlamentu Borisa Kollára, poslankyne Anny Záborskej, redaktorky Evy Čobejovej a ďalších osobností verejného života. Hlasovať je možné v albume Sexistický blud na facebookovej stránke iniciatívy Sexistický kix do piatku 2. apríla a výsledky budú známe 5. apríla (Veľkonočný pondelok).

Sexistický kix otvára už piaty ročník anticeny, oddnes možno nominovať sexistické reklamy

Iniciatíva Sexistický kix otvorila fázu nominácií sexistických reklám. Verejnosť má možnosť nominovať vizuály so sexistickými prvkami.

(Bratislava 30. júla) Piaty ročník anticeny Sexistický kix je otvorený. Ktokoľvek môže počas nominačnej fázy posielať reklamy, ktoré považuje za neetické a znevažujúce na základe rodu. Prihlasovanie vizuálov obsahujúcich sexizmus je možné prostredníctvom formulára na webovej stránke anticeny.

Sexistický kix sa zapojil do medzinárodnej ankety The Lazy Marketing International Award 2019

Stereotypy, sexualizácia a objektivizácia ľudských tiel, rodová segmentácia produktov...

Takéto sexistické prvky posilňujúce nerovnosť medzi mužmi a ženami by už v roku 2020 naozaj nemali byť súčasťou marketingových stratégií, a preto ich treba pranierovať. Je dôležité, aby si zadávatelia reklamy uvedomovali svoju spoločenskú zodpovednosť a škodlivé dôsledky „lenivého“, teda nenápaditého marketingu, ktorý volí zdanlivo najjednoduchšiu cestu a na svoje ciele zneužíva sexizmus.

Sexistický kix vyhlásil výsledky štvrtého ročníka anticeny

Odborná porota rozhodla o anticene pre tri z nominovaných reklám. Rovnaký priestor preto dostali aj výsledky hlasovania verejnosti o najsexistickejších vizuáloch. Novinkou vo štvrtom ročníku bolo udelenie uznania spoločnosti Harmony (patriacej pod nadnárodnú spoločnosť SHP Group) za vytvorenie reklamy prekonávajúcej rodové stereotypy.

(Bratislava, 28. novembra) Iniciatíva Sexistický kix vyhlásila počas šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách výsledky hlasovania odbornej poroty a širokej verejnosti. Tím iniciatívy sa v tomto ročníku rozhodol udeliť aj uznanie za pozitívny príklad reklamnej praxe. Symbolické poďakovanie za príspevok k rodovej rovnosti a etickejšiemu reklamnému prostrediu odovzdal zadávateľovi, ktorý v kampani na kuchynské papierové utierky upozornil na potrebu prekonávať nespravodlivú deľbu domácich prác medzi ženami a mužmi.

Sexistický kix spúšťa hlasovanie štvrtého ročníka anticeny

Verejnosť do anticeny Sexistický kix poslala tento rok 86 reklám. Oddnes začnú ľudia hlasovať o tom, ktorá z nich si vyslúži anticenu.

(Bratislava 14. októbra) Verejnosť môže aj tento rok hlasovať o tom, ktoré z nominovaných reklám na anticenu považuje za najsexistickejšie. O anticene bude okrem verejnosti počas októbra rozhodovať aj odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách (28. novembra 2019).

Otvorený list pre Tefal

Vážený pán Bučko,

dovoľujeme si ako občianska iniciatíva Sexistický kix zareagovať na Vami prezentovanú reklamu (pozri príloha) na sociálnych sieťach, ktorú sme zaznamenali na Vašej facebookovej stránke počas veľkonočných sviatkov, konkrétne dňa 22. apríla 2019.

Stránky

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov