Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Je tento blud "dosť" sexistický?

Pri viacerých nomináciách, ktoré sa v Sexistickom blude ocitli, sú dôvody ich zaradenia jasné na prvý pohľad, pri niektorých vznikajú diskusie, či sem naozaj patria. Sexistický blud je rovnako ako anticena Sexistický kix postavená na participácii verejnosti. Verejnosť nám posiela nominácie a svojimi hlasmi rozhoduje o tom, čo považuje za najsexistickejšie. Anticenu sme vytvorili ako priestor na diskusiu o podobách sexizmu, jeho hraniciach a nuansách. Je dôležité, aby v nej dostali priestor aj výroky, v ktorých nie je znevažovanie na základe rodu či pohlavia prvoplánové. Často dokonca zodpovedajú istým prevládajúcim konvenciám, ktoré nás bežne obklopujú, a preto v nich nemusíme objaviť problém ani na druhý pokus. 

Sexizmus a jeho vnímanie sa vyvíja, mení sa v čase, závisí od kultúry a nemožno naň striktne aplikovať súbor pravidiel. Naším cieľom je zvyšovať citlivosť voči sexizmu nielen v jeho očividných, nepriateľských podobách, ale aj v skrytejších podobách tzv. láskavého sexizmu. Aj preto sme sa rozhodli nezaradiť iba výroky, na ktorých je široká zhoda, ale aj tie, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť neškodne či lichotivo. Prispievajú však k potvrdzovaniu rodových stereotypov a vytváraniu rodovej nerovnosti. To je aj prípad „láskavého sexizmu”, ktorý sa na pohľad javí ako pozitívny, ale je to iba sexizmus prezlečený za kompliment. Viac o benevolentnom sexizme nájdete na webe @aspekt: https://bit.ly/2Pqtnie 

Na hľadanie hraníc sú vhodné práve diskusie, o ktoré by sme sa týmto ochudobnili. Napokon aj poradie, ktoré vzíde z hlasovania, bude správou o tom, ako má verejnosť tieto hranice nastavené a ako vníma závažnosť sexizmu v jednotlivých výrokoch.

Tak ako pri anticene Sexistický kix hodnotíme reklamy, nie reklamných zadávateľov, aj v prípade Sexistického bludu poukazujeme na sexizmus v konkrétnych nominovaných výrokoch, a nie ich autorov či autorky. Naším cieľom nie je nálepkovať autorov či autorky výrokov ako sexistov a sexistky, ale poukazovať na to, že sexistické výroky sú problematické bez ohľadu na to, kto ich povie. Od verejne činných osobností však vzhľadom na vplyv, ktorý vo verejnom priestore majú, očakávame vyššiu mieru zodpovednosti a citlivosti v otázkach sexizmu.

Zapojte sa aj vy do diskusie a zahlasujte v Sexistickom blude tu: https://bit.ly/3tRSbi5

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov