Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Sexistický kix spúšťa hlasovanie za reklamnú anticenu

Iniciatíva Sexistický kix otvára hlasovanie za najsexistickejšie reklamy. Nominácie zbierala dva roky a spolu ich prijala 116 od verejnosti.

(Bratislava 18. októbra) Piaty ročník anticeny spojila iniciatíva Sexistický kix do dvoch rokov. Verejnosť jej poslala spolu 116 reklám, ktoré sú neetické a znevažujúce na základe rodu. Za tie najsexistickejšie môže teraz hlasovať do 23. novembra. Výsledky hlasovania verejnosti, ako aj výber odbornej poroty sa dozvieme prostredníctvom online videa počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách.

„Podobne ako v minulých ročníkoch sa medzi nomináciami objavil vysoký počet reklám malých firiem, ktoré v komunikácii hojne využívajú prvok sexualizácie. Často ľudia nominovali aj rodovo stereotypné reklamy a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa viac objavil jazykový sexizmus. Tradične je medzi nominovanými spoločnosť Breva, no zaradená je napríklad aj reklama Národnej banky Slovenska. Reklamy veľkých firiem, ako sú napríklad ESET, Procter and Gamble, Berto, si verejnosť taktiež všimla a nominovala na anticenu,“ uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Sexualizácia sa objavovala predovšetkým v komunikácii malých firiem

Po prvku sexualizácie siahajú najmä malé spoločnosti, ktoré v komunikácii vsádzajú na bezmyšlienkovité zobrazovanie prevažne ženských tiel alebo ich častí bez súvislosti s predávaným produktom či službou. V presvedčení, že funguje princíp „sex predáva” sa mylne domnievajú, že týmto spôsobom zvýšia záujem o produkty ši sližby svojej firmy. Výskumy však ukazujú, že sexistická reklama nie je účinná a namiesto vyšších ziskov dostanú zadávatelia iba nomináciu na Sexistický kix.

Samostatnou kapitolou sú náborové kampane na prácu v oblasti reklamy. Príkladmi sú vizuály od  Packy Advertising či Biby:

 

Rodové stereotypy posilňujú nerovnosti medzi mužmi a ženami

Neustále zobrazovanie žien ako správnych gazdín či milujúcich a starostlivých matiek, ktoré sa často objavovalo medzi nomináciami, ich naďalej konzervuje v „zabehnutom systéme” nespravodlivej deľby úloh v domácnosti. Podľa OSN vykonávajú ženy trikrát viac neplatenej práce ako muži a pandémia tento rozdiel ešte prehĺbila. Neviditeľná práca žien sa však v spoločnosti vníma ako samozrejmosť. Dvojité či trojité bremeno je na ne kladené bez dostatočného ohodnotenia, často kompenzované iba PR vďakou od politikov spolu s karafiátom na Medzinárodný deň žien.

Príkladmi škatuľkujúcich odkazov v komunikácii firiem sú vizuály spoločnosti Kitchen aid či reklama reštaurácie Belária.

V náborových kampaniach firiem aj inštitúcií sú zároveň ženám ponúkané menej platené asistentské pozície, zatiaľ čo mužom, naopak, manažérske. Príkladom je rodovo zaťažená inzercia pracovných miest Národnej banky Slovenska. Znepokojivým faktom zostáva, že ženy dlhodobo čelia platovej nerovnosti a podľa najnovších výsledkov prieskumu Eurostatu je priemerný rozdiel v hodinovej mzde medzi mužmi a ženami na Slovensku 18,4 percenta (v EÚ je to 14,1 percenta).

Vtip od Raiffeisen banky či cynický vizuál firmy na epoxidové živice

V kontexte platovej nerovnosti je obzvlášť nevhodné využívať sexistické vtipy o márnotratných manželkách. Príkladom je nominácia Raiffeisen banky, ktorá využila tento rodový stereotyp namiesto rešpektujúcej komunikácie aj smerom k svojim klientkam.

 

„Prekvapujúcim, ba až šokujúcim je vizuál spoločnosti, ktorá využila vo svojej reklame prvok násilia. Považujeme tento vizuál za cynický, a to aj s ohľadom na zvýšenie miery násilia páchaného na ženách počas pandémie. Takéto reklamy prispievajú k jeho normalizácii,” uzavrela Michaela Jankovičová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix, ktorá okomentovala reklamu spoločnosti IK Stav - EU.

Hlasovať za sexistické reklamy môže verejnosť do 23. novembra 2021 na webovej stránke www.sexistickykix.sk, pričom hlasujúci môžu udeliť ľubovoľný počet hlasov, teda ako „kix“ označiť viacero reklám. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách  v online priestore.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov