Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Hlasovanie verejnosti v anticene Sexistický kix je otvorené

Iniciatíva vyzbierala 102 nominácií na anticenu. Verejnosť o nej môže hlasovať do 12. novembra 2023.

(Bratislava 16. októbra 2023) Do šiesteho ročníka anticeny vyzbierala iniciatíva Sexistický kix 102 reklám so sexistickými prvkami. Verejnosť o nich môže hlasovať na webovej stránke anticeny a rozhodnúť tak o tom, ktorému zadávateľovi bude udelená anticena. Okrem anticeny, o ktorej rozhodne hlasovanie verejnosti, bude iniciatíva udeľovať aj anticenu odbornej poroty zloženej z expertiek a expertov v oblasti rodovej rovnosti a marketingu. Zároveň vyberie aj pozitívne ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu a venuje ho zadávateľovi, ktorého reklama bude príkladom rodovo nestereotypnej reklamy.

Výsledky iniciatíva vyhlási 22. novembra 2023 – v tomto týždni sa začne 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra – 10. decembra 2023). Na vyhlásení sa môžete zúčastniť v bratislavskej A4 – Priestore súčasnej kultúry.

„Sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav, ktorý zasahuje do všetkých sfér nášho života. Objavuje sa v reklamách, no možno ho vnímať aj v aktuálnej situácii súvisiacej s voľbami. Bol prítomný v predvolebných kampaniach, v agende viacerých politických strán a premietol sa aj do nízkeho zastúpenia žien v parlamente, ktoré je dlhodobým problémom. Keby zastúpenie žien v parlamente rástlo takým tempom ako doteraz, 50 % zastúpenie dosiahneme za dlhých 117 rokov,” uviedla Diana Soták Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix. Doplnila, že aktuálne sa do parlamentu dostalo 33 žien, čo je na Slovensku síce historicky najviac, no stále ide o podpriemerné číslo v rámci Európskej únie.

„Dehumanizáciu, sexizmus a ponižovanie na základe rodu vidieť tiež v reklamách, ktoré sú, podobne ako otvorene nepriateľský aj tzv. láskavý sexizmus v politike, zrkadlom našej spoločnosti. Dávame preto ľuďom priestor, aby vyjadrili svoje nie a dali najavo, že si sexizmus vo verejnom priestore neprajú,“ povedala Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Rodové stereotypy ako nástroj útlaku

Jedným z najčastejšie používaných sexistických prvkov sú rodové stereotypy. Reklamy, postavené na nich, striktne oddeľujú mužské a ženské roly či dokonca svety, pričom za ženské sa považujú tie, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu a domácnosť. V kontexte spoločenskej atmosféry má aj takéto zobrazovanie vplyv na už zmienené zastúpenie žien vo verejnom priestore a v politike. Politicky aktívne ženy často čelia vyhrážkam, násiliu či podkopávaniu ich kompetencie s odkazom, aby sa vrátili k sporáku a deťom.

Či už vnímame stereotypy v  kontexte zastupiteľskej politiky, alebo na nás pôsobia cez billboardy, ich reprodukcia prispieva k udržiavaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti. Príkladmi rodovo stereotypných reklám tohto ročníka anticeny sú napríklad vizuál spoločnosti NAY i reklamy menších zadávateľov pod názvom Popolušky a Brest Trade.

  

Reklamy najčastejšie sexualizujú ženy

Aj reklamy založené na sexualizácii ľudí majú negatívny vplyv na spoločnosť. Prispievajú najmä k normalizovaniu vnímania žien ako sexuálnych objektov. V aktuálnom ročníku obsahuje spomedzi 102 nominácií prvok sexualizácie až 53 reklám. Sú medzi nimi vizuály malých i väčších značiek, napríklad supermarket Kaufland, automobilka Peugeot, elektroobchody OKAY, ale aj billboard kovošrotu.

 

Hlasovanie v anticene ponúka verejnosti nástroj, ako povedať nie sexizmu

Ohradiť sa voči sexistickej reklame možno aktuálne hlasovaním v anticene Sexistický kix. Verejnosť tak môže vyjadriť svoj postoj k sexizmu vo verejnom priestore. Výsledky hlasovania oznámime 22. novembra 2023 v bratislavskej A4 – Priestore súčasnej kultúry.

Okrem možnosti nominovať a hlasovať v anticene môže verejnosť využiť aj ďalšie nástroje na vyjadrenie nesúhlasu s ponižujúcimi reklamami na základe rodu. Môže napríklad podať podnet na Radu pre reklamu (RPR), ktorej zistenia majú odporúčací charakter, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá môže za porušenie zákona udeliť aj pokutu.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov