Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Čo robiť so sexistickou reklamou?

Ak vo svojom okolí natrafíte na sexistickú reklamu, máte niekoľko možností, ako na ňu zareagovať. Nech už využijete ktorúkoľvek z týchto ciest, v každom prípade prispejete svojou trochou k etickejšiemu reklamnému prostrediu, ktoré neposilňuje rodové stereotypy.

Nominujte na anticenu Sexistický kix

Pošlite nám reklamu do kixu: odfoťte ju, stiahnite alebo okopírujte link. Reklamy sa tak síce nezbavíte, ale nomináciou ju zviditeľníte a vyjadríte s ňou svoj nesúhlas. Väčšina firiem dbá o svoj imidž a rozhodne nechce vyvolávať negatívne reakcie verejnosti, tobôž ocitnúť sa v súťaži o anticenu za najsexistickejšiu reklamu. Existuje teda šanca, že kritizovanú reklamu prehodnotia a nebudú sa ňou ďalej prezentovať, prípadne si dajú lepší pozor, s čím vyrukujú nabudúce.

Kix už má za sebou prvé úspechy. Po našom upozornení na problematickú reklamu firmy UltraCare bol prípad zmedializovaný a firma zmenila celú svoju marketingovú komunikáciu (na tom, že problematický je aj jej produkt, to však nič nezmenilo). Viac o prípade napríklad tu.

Pošlite sťažnosť Rade pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgánom etickej samoregulácie reklamy. Sťažnosť na sexistickú reklamu môžete poslať prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára. Ide o zaručený spôsob, ako prinútiť zadávateľa, aby sa etickosťou svojej reklamy zaoberal.

RPR po obdržaní sťažnosti osloví zadávateľa reklamy, aby sa k sťažnosti vyjadril. Sťažnosť, stanovisko zadávateľa, ako aj samotná reklama bude predložená Arbitrážnej komisii RPR, ktorá posúdi, či reklama porušuje alebo naopak neporušuje Etický kódex.  Dobrá správa je, že etický kódex reklamy RPR explicitne uvádza sexistickú, rodovo stereotypnú či diskriminačnú reklamu, ktoré sú podľa neho v rozpore so slušnou reklamou (článok 11) či spoločenskou zodpovednosťou reklamy (článok 13). Pozitívny nález arbitrážnej komisie má pre členov rady záväzný charakter a pre zadávateľa to môže znamenať aj povinnosť stiahnuť reklamu. Pre nečlenov rady má odporúčací charakter.

Podajte podnet na kontrolu Slovenskej obchodnej inšpekcii

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgán štátnej správy, ktorý má mandát vykonávať kontrolu a sankcionovať reklamy podľa Zákona o reklame. Aj keď tento zákon sexistickú reklamu explicitne neuvádza, môžete sa odvolať na § 3, ktorý stanovuje, že reklama nesmie znevažovať ľudskú dôstojnosť, diskriminovať na základe pohlavia, prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom a propagovať násilie či vulgarizmy. Ak reklama porušuje ktorýkoľvek z týchto bodov, môžete pomocou elektronického formulára podať podnet na kontrolu. SOI má následne 60 dní na vyhodnotenie, či daná reklama porušila zákon, alebo nie. Za porušenie môže uložiť pokutu až do výšky 99 600 eur.

Napíšte zadávateľovi reklamy

Môžete napísať priamo firme, ktorá sa sexistickou reklamou prezentuje. Dajte najavo, že ako (potenciálnym) zákazníčkam a zákazníkom sa vám reklama nepáči. Apelujte na to, že dobrý produkt nepotrebuje neetickú reklamu. Ak vás odpoveď firmy neuspokojí, prípadne žiadnu nedostanete, môžete im dať zlé hodnotenie a komentár na ich facebookovú stránku a/alebo produkty tejto firmy prestať kupovať. My si so sexisticky propagovaným pivom nemenovanej firmy už neštrngáme!

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov