Hodina deťom

Hodina deťom

Nominoval/a: Sexistický Kix

Táto sociálna reklama búra viaceré neviditeľné bariéry pri uskutočňovaní “veľkých snov” detí. Fotografia dievčatka v rodovo netradičnej profesii pilotky prekonáva hranice zaužívanej rodovej deľby práce, teda aj profesií na “ženské” a “mužské”. Búranie bariér pri realizácii detských snov je tak obohatené o rodovo citlivý rozmer. Medzi tzv. ženské profesie sú tradične radené napríklad učiteľky, zdravotné sestry a asistentky. Prelomenie stereotypných predstáv o profesijných dráhach žien a mužov má svoje základy v podpore detí pri plnení ich individuálnych snov a rozvíjaní ich schopností a zručností.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550