Lidl

Lidl

Nominoval/a: Sexistický Kix
Kedy videné: 
10.06.2021
Kde videné: 
Bratislava

„Oceňujeme spôsob spracovania náborovej kampane, ktorá nielenže komunikuje legislatívne ukotvenú zásadu rovnakého odmeňovania, ale zároveň kreatívnym a dômyselným stvárnením poukazuje na iluzórnosť «prirodzenosti» či «normálnosti» rodového mzdového rozdielu," vysvetlila Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550