Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Otvorený list pre Rádio Anténa Rock

Rádio Anténa Rock,

týmto otvoreným listom reagujeme na súťaž, ktorou propagujete svoje rádio a v ktorej žiadate ženy, aby vám poslali fotografie svojich dekoltov. Domnievame sa, že táto forma propagácie nebola šťastne zvolená a v konečnom dôsledku vyznieva dehonestujúco najmä voči ženám, v neposlednom rade však aj voči mužom. Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie marketingovej komunikácie a najmä o zváženie možnosti súťaž čo najskôr ukončiť.

Veríme, že ako rádio s celoslovenskou pôsobnosťou rešpektujete svoje poslucháčky rovnako ako poslucháčov a že si ceníte povesť férového rádia, ktoré ctí nielen zákony, ale aj základné etické štandardy. K nim patrí aj etika marketingovej komunikácie, v ktorej nemá miesto diskriminačné a znevažujúce zobrazenie žien v reklame a PR komunikácii. Našou snahou nie je nekonštruktívne kritizovať, naopak, chceli by sme, aby ste tento list vnímali ako snahu otvoriť dialóg a diskutovať s Vami o tom, ako komunikačnú stratégiu zlepšiť aj s ohľadom na rešpektujúci prístup k svojim poslucháčkam i poslucháčom. Aj preto veríme, že k našim argumentom pristúpite s otvorenou mysľou a dôsledne zvážite naše výhrady.

Dôvody, pre ktoré sa domnievame, že tento typ propagácie nie je vhodný pre vaše rádio a nie je ho ani hodný:

Rocková hudba je pre všetkých bez ohľadu na pohlavie či rod

Marketingová komunikácia rádia, vrátane motta „Rádio, ktoré má gule“ je postavená na snahe potešiť predovšetkým mužské obecenstvo. Rockovú hudbu prezentuje ako výhradne “pánsku záležitosť”, pričom miesto žien vymedzuje do roly fanyniek, ktoré majú pobaviť tvrdých rockerov. Kampaň posilňuje spoločenské stereotypy, podľa ktorých je najväčšou kvalitou žien ich fyzická krása a sexuálna príťažlivosť. Žena vo vašej kampani je navyše depersonalizovaná: bez hlavy a očí je redukovaná na „kus tela“, ktoré slúži na potešenie mužom. V 21. storočí nemožno takéto predstavy označiť inak ako sexistický prežitok.

Ženy v rockovej hudbe zastávajú rôznorodé úlohy a sú jej plnohodnotnou súčasťou. Hudbu tvoria, vysielajú a rady ju počúvajú a zabávajú sa pri nej. Veríme, že vaším zámerom nebolo limitovať rolu žien v rockovej hudbe, žiaľ, kampaň takto vyznieva. Napríklad aj v dôsledku toho, že keď do nej prispeli ženy naozaj rôzneho veku, nechal váš PR tím bez komentára dehonestujúce až urážlivo-nepriateľské komentáre fanúšikov na vašej FB stránke. Takéto ženy nedostali miesto ani v užšom výbere moderátorskej poroty. Bola by to príležitosť aspoň čiastočne zvrátiť neželaný dehonestujúci efekt vašej kampane, ktorým by ste vyslali signál, že svoje poslucháčky – bez ohľadu na ich vek a tvary – rešpektujete a že hejterské komentáre netolerujete. Poslucháčky vášho rádia si zaslúžia byť akceptované rovnako ako poslucháči. Rock je predsa pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie či rod a je v záujme rockového rádia, aby bol takto aj prezentovaný.

Dekolt nesúvisí s rádiovým vysielaním

Obnažené dekolty Vašich poslucháčok nemajú žiadnu obsahovú spojitosť s propagovanou službou, teda s vysielaním rádia. Kým tento typ propagácie môže byť považovaný za adekvátny, ak sa ním prezentuje povedzme striptízový či nočný klub alebo značka spodnej bielizne, v prípade rádia je neopodstatnený. Použitie obnaženého tela (či už mužského alebo ženského) bez súvislosti s produktom zvyčajne slúži na pritiahnutie pozornosti, čím z tela robí „lacnú návnadu“. V tejto podobe je použitie stratégie „sex predáva“ v rámci reklamy nielen sexistické, ale –ako ukazujú výskumy – aj neefektívne

Reklama neznevažuje iba ženy, ale aj mužov, na ktorých je zacielená

Na mužov zacielené reklamy, ktoré využívajú obnažené ženské telá a ich časti bez súvislosti s produktom, vychádzajú zo stereotypného predpokladu, že muži sú ľahko manipulovateľní pudmi a že tie rozhodujú o ich spotrebiteľskom správaní. Predpokladať, že muži budú počúvať konkrétne rádio, ak si s ním spoja ženské dekolty, je významným podcenením ich inteligencie. Reklama stavia na vedľajšiu koľaj aj ďalšiu časť vášho poslucháčstva – neheterosexuálnych mužov, ktorí radi počúvajú rock.

Na záver považujeme za dôležité dodať, že Vaša kampaň nie je legitimizovaná tým, že sa do nej ženy zapojili. Za súťaž ponúkate výhru a tá môže byť pre účastníčky motivujúca, rovnako ako je motivujúce uznanie “ženskej krásy” v spoločnosti, ktorá si na ženách cení vzhľad viac ako čokoľvek iné. Súťaž sa vezie na vlne rodovo stereotypných presvedčení panujúcich v našej spoločnosti, ktoré ženám dávajú možnosť najľahšie získať uznanie práve cez svoj vzhľad. A ak je krása jednou z mála ciest, ktoré sa ženám v našej spoločnosti ponúkajú na získanie uznania, nemôžeme ich odsúdiť za to, že ju využili.

Veríme, že preskúmate naše postrehy k spomínanej reklamnej kampani. Sme otvorené aj možnosti konzultácie s Vaším PR tímom o tom, ako predísť nechcenému efektu dehonestujúceho vyznenia prípadných budúcich kampaní, ktoré plánujete. Veríme, že ste rovnako ako my hlboko presvedčení, že žiadny zadávateľ ani rockové rádio nepotrebuje vo svojej marketingovej kampani využívať sexizmus a že Vaše ďalšie kroky budú smerovať k rešpektujúcej a inkluzívnejšej reklamnej kampani.

S pozdravom

Sexistický kix

 

Ukážky z reklamnej komunikácie Rádia Anténa Rock:

 

 

 

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov