Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Sexistický kix otvára štvrtý ročník anticeny

Verejnosť už môže nominovať reklamy, ktoré považuje za sexistické. Anticena bude vyhlásená koncom roka.

(Bratislava 18. apríla) Spúšťame ďalší ročník anticeny Sexistický kix. Verejnosť môže do hlasovania opäť posielať svoje nominácie, a prejaviť tak svoj postoj voči sexizmu v reklame. Iniciatíva, ktorá stojí za anticenou, poskytuje aj tento rok platformu na vyjadrenie nesúhlasu s neetickou reklamou, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Sexistické reklamy možno nominovať na webovej stránke www.sexistickykix.sk oddnes do konca septembra. O anticene bude rozhodovať verejnosť a odborná porota počas októbra tohto roku a výsledky budú vyhlásené na Medzinárodný deň odstránenia násilia na ženách (25. 11.).

V minulom roku sme zo strany verejnosti zaznamenali zvýšenie záujmu o možnosť verejne vyjadriť svoj odmietavý názor na sexistickú reklamu. Tretí ročník anticeny bol zatiaľ najúspešnejší, čo sa týka počtu nominovaných reklám i hlasov. Bolo nominovaných až 112 reklám, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu ročníku. Počas hlasovacej fázy za najsexistickejšiu z nich hlasovalo takmer 1400 ľudí, ktorí rozdali vyše 20 000 hlasov,“ zhodnotila minulý ročník Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Iniciatíva v predchádzajúcom ročníku priniesla zmenu v procese nominačnej fázy a zaviedla nominačný formulár s možnosťou označiť sexistické prvky, ktoré problematické reklamy obsahovali. Ukázalo sa, že 33 z nich obsahovalo rodové stereotypy, v 46 reklamách sa objavila sexualizácia, 26 reklám spredmetňovalo ženy alebo mužov, 17 reklám zobrazilo rozkúskované telá, 18 reklám použilo jazykový sexizmus, 2 reklamy implicitne zobrazili prvky násilia a v 18 reklamách sa objavil mýtus krásy. „Medzi nominovanými reklamami v treťom ročníku sme zaznamenali aj také, ktoré neobsahovali prvky sexistickej reklamy tak, ako ich máme preddefinované pre nominovanie, no napriek tomu ich považujeme za sexistické a veľmi problematické. Ide najmä o reklamné kampane, ktoré zasahujú do reprodukčných práv žien. Dúfame, že podobné reklamy sa nestanú trendom,“ uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Podľa jedného z členov poroty a prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka verejnosť sexizmus vníma čoraz citlivejšie: „Mám dojem, že sa spoločnosť scitlivuje v témach sexizmu. Mnohí ľudia nominovali na anticenu aj iné ako prvoplánové zobrazovania nahoty v reklame, medzi nomináciami sa objavilo niekoľko reklám, ktoré využívali rodové stereotypy. Sexistický kix pomáha edukovať nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť a to je skvelá správa,“ uzavrel. Na propagácii tretieho ročníka Sexistického kixu spolupracovala aj Slovákova agentúra Respect APP. Vizuály ilustrujúce rôzne sexistické prvky prednedávnom získali hlavnú cenu súťaže kreativity v reklame – ZLATÁ PECKA a dostali sa aj do užšieho výberu na jednom z najprestížnejších reklamných festivalov na svete New York Festivals.

Ukážka jedného z vizuálov: 

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov