Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Sexistický kix – vyhlásenie výsledkov anticeny

BRATISLAVA, 30.5.2017 Vyvrcholenie druhého ročníka anticeny za najsexistickejšiu reklamu roka Sexistický kix sa blíži. Výsledky hlasovania verejnosti a rozhodnutia poroty zverejní Aliancia žien – Cesta späť na tlačovej konferencii 2. júna o 11. hodine. Vyhlásenie prebehne v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti a sprevádzať ním bude moderátorka Kristína Farkašová. V ten istý deň uverejní Aliancia žien – Cesta späť výsledky aj na webovej stránke sexistickykix.sk.

Do druhého ročníka anticeny nominovala verejnosť 55 reklám. Spomedzi tých potom o tom, kto sa stane držiteľom anticeny Sexistický kix, rozhodovala široká verejnosť a odborná porota zložená z expertiek a expertov na rodovú a reklamnú problematiku. Rozhodovanie odbornej poroty zhodnotila rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková: „Neprekvapilo, že aj v druhom ročníku anticeny Sexistický kix boli najviac zastúpené reklamy, ktoré navidomoči zneužívajú ženské telo a sexualitu na predávanie akéhokoľvek produktu, teda spredmetňujú ženy bez súvislosti s propagovaným produktom. Odborná porota však v diskusii dospela k názoru, že rovnako dôležité je poukázať na tie reklamy, kde je sexizmus menej viditeľný na prvý pohľad, a práve preto možno ešte škodlivejší pre ženy a mužov, ich vzťahy, ako aj fungovanie spoločnosti vôbec. Ide najmä o reklamy, ktoré sa rôznymi spôsobmi odvolávajú na stereotypné rozdelenie ženských a mužských rolí a zaužívané očakávania voči správaniu žien a mužov, čiže vlastne na rodovú nerovnosť ako žiaduci stav.“

Kľúčovú tému anticeny komentoval člen odbornej poroty, autor a prekladateľ, Michal Hvorecký: „Sexizmus zostáva na Slovensku málo známy a väčšinou nepochopený. Má oveľa bližšie k rasizmu a neznášanlivosti, ako sa na prvý pohľad zdá. Stereotypy o ženách a mužoch nás ochudobňujú o plnohodnotné vnímanie iných ľudí. Od poníženia je len krok k násiliu, ktoré je tradične veľkou a smutnou slovenskou realitou. Milujem dobré reklamy, ale sexistické plagáty či spoty sú biedne vymyslené, mizerne napísané a klientom viac škodia, ako pomáhajú.“

Pre zadávateľa najsexistickejšej reklamy pripravila Aliancia žien – Cesta späť v spolupráci s partnerskou organizáciou ASPEKT vecnú anticenu v podobe balíčka publikácií venovaných rôznym témam z oblasti rodovej rovnosti.

Zadávateľov, ktorých reklamy získali najviac hlasov verejnosti a odbornej poroty, pozýva Aliancia žien – Cesta späť na vyhlasenie výsledkov, aby si osobne prevzali anticenu na samotnej tlačovej konferencii v piatok 2. júna o 11. hod. v Nadácii otvorenej spoločnosti v Bratislave (Baštová 5).

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov