Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Tretí ročník Sexistického kixu otvára nominačnú fázu

Tento rok bude už po tretíkrát udelená anticena za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku. Sexistický kix aktuálne otvára fázu zberu reklám, ktoré nominuje verejnosť.

(Bratislava 1. októbra) Sexistický kix otvára nominačnú fázu svojho tretieho ročníka. Táto anticena pranieruje neetickú reklamu, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Verejnosť môže do hlasovania posielať svoje nominácie, a vyjadriť tak odmietavý postoj voči sexistickej reklame v online aj offline prostredí. Novinkou v tomto ročníku je redizajnovaný web s prehľadným nominačným formulárom, ktorý poskytuje možnosť označiť rôzne typy sexizmu použitého v konkrétnej reklame.

„Anticena Sexistický kix chce týmto spôsobom pre ľudí vytvoriť priestor, aby mohli verejne protestovať proti sexizmu v reklame. Veríme, že práve možnosť vybrať si z rôznych sexistických prvkov poukáže na skutočnosť, že verejnosť nevníma ako problematickú iba nahotu, ale aj rodové stereotypy, spredmetňovanie či znevažujúci jazyk,“ povedala o anticene Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Sexistická reklama obsahuje zobrazenia, ktoré ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe rodu. V reklame sa sexizmus vyskytuje v rôznych podobách – objavujú sa   napríklad rozkúskované telá či ich sexualizácia, a to nezriedka bez súvislosti s propagovaným produktom. Častý je aj jazykový sexizmus či uniformné zobrazovanie osôb zdôrazňujúce tzv. mýtus krásy.

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje. 

Podľa prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka takéto reklamy navyše nie sú efektívne ani z hľadiska predaja: „Staré klišé o tom, že sex predáva už dávno neplatí. Vo svete to potvrdzuje niekoľko výskumov, v ktorých sexistické reklamy poškodzovali vnímanie firiem. Marketéri, ktorí ich stále používajú, buď zaspali dobu, alebo sú to amatéri.”

Nárast počtu nominácií na anticenu Sexistický kix dokazuje, že verejnosť je voči neetickým reklamám čoraz vnímavejšia. „Už pred oficiálnym spustením nominácií sme dostali 50 podnetov. Predpokladáme, že po ohlásení otvorenia nominačnej fázy ich ešte veľa pribudne a celkový počet prekročí minuloročných 55 nominácií,“ uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Zvýšenú citlivosť verejnosti na sexizmus v reklame zaznamenala aj Rada pre reklamu. Na porušenie slušnosti boli v reklame ľudia citliví aj v minulosti.  V ostatnom období im neprekáža už iba nahota či zobrazenia porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti.  Podnety konkrétne upozorňujú na sexistickú reklamu, najmä na využívanie stereotypného zobrazovania ženy ako sexuálnej atrakcie za účelom upútania pozornosti bez súvisu s produktom, prípadne na zobrazenia, ktoré sú voči ženám ponižujúce, a to vrátane jazykového sexizmu a objektifikácie žien. Očakávania verejnosti od reklamy sa zmenili. Ľuďom, skrátka, sexistická reklama prekáža.

Sexistické reklamy môže verejnosť nominovať na webovej stránke www.sexistickykix.sk do 5. novembra 2018. Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu bude spustené 6. novembra 2018. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 4. decembra 2018.

 

Príloha k tlačovej správe:

NAJSEXISTICKEJŠIE REKLAMY DRUHÉHO ROČNÍKA ANTICENY

 

HODNOTENIE ODBORNEJ POROTY

Odborná porota zložená z expertiek a expertov na rodovú a reklamnú problematiku vybrala tri reklamy, ktoré vyhodnotila ako najsexistickejšie. Všetky tri sa umiestnili na prvom miesto.

 

Budiš – Slovenské pramene a žriedla

Porotkyňa Oľga Gyárfášová, sociologička a výskumníčka: „Firma už v rámci sexistickej reklamy všeličo ponúkla, ale zdá sa, že ide ďalej, otvára nove horizonty hlúpych sexistických reklám a tentokrát nielen so sexistickym, ale až pornofikujúcim obsahom, podtext s vulgárnou narážkou a posilňovanie stereotypnej predstavy o ženskej kráse.“

 

 

Fernet Stock - STOCK Slovensko, s.r.o.

Odkaz k videu nájdete TU.

Porotkyňa Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska: „Video prostriedkami filmovej reči, navodzuje atmosféru akejsi vzbury, priam militantnej deklarácie mužov, ktorí sa potrebujú vymedziť mimo „svet žien“ a naplno sa venovať „svojej mužnosti“. Nastolenie takto rozdeleného sveta je o moci a dominancii mužov nad ženami, situácii tak nebezpečnej pre ženy. Práve takto definované postavenie žien je príčinou násilia na ženách a jeho vysokej spoločenskej tolerancii.”
 

 

LetGo

Odkaz k videu nájdete TU.

Porotca Róbert Slovák, prezident klubu reklamných agentúr Slovenska a člen prezídia Rady pre reklamu: „Prezentovať ženu ako objekt, ktorého sa môžete jednoducho zbaviť predajom cez mobilnú aplikáciu je dehonestáciou jej ľudskej dôstojnosti. Podčiarkuje dogmatický postoj k žene ako majetku muža, s ktorým si muž môže naložiť podľa svojho uváženia, či dokonca ju predať ako nepotrebnú vec.“

 

 

HODNOTENIE VEREJNOSTI

Najsexistickejšou reklamou sa podľa hlasovania verejnosti stala reklama Záložňe Breva, za ktorú hlasovalo 176 ľudí.

 

Záložňa Breva

Tím Sexistického kixu: „Záložňa Breva si zo zneužívania ženského tela spravila takpovediac štandardnú marketingovú stratégiu. Na svoju propagáciu opätovne využíva sexualizované až pornofikujúce obrazy nahého ženského tela bez súvisu s ponúkanými službami. Reklama stavia ženu na jednu úroveň s ponúkaným tovarom, čím ju spredmetňuje a dehumanizuje. Pre úplnosť dodávame, že Rada pre reklamu opakovane v prípade tohto zadávateľa konštatovala porušenie Etického kódexu reklamnej praxe.“

 

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov